Facebook
Youtube
Google
A Network System
számokban
22
Partner
1.409
Tag
12.033
Feliratkozó
Megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

- továbbiakban: mint Megbízó, (megrendelést elküldő személy)

másrészről: 

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó,

Adószáma:                  69036381-1-29 (KATA hatálya alá tartozik)

Székhelye:                  4029. Debrecen, Kölcsey utca 16.

Bankszámla vezető bank neve:         ERSTE BANK

Bankszámla száma:                     

Erste bank.

Swift kód: GIBAHUHB
IBAN : HU20   

Erste bank:

11600006 - 00000000 - 94169788

 

Telefon :                                         06/70/9044766

E-mail:                                           office@networksystem.hu

- továbbiakban: mint Megbízott

           

között a megrendelés elküldése napján a következő feltételekkel:

1.)       Bevezetés:

            Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi Network System (NS) informatikai rendszer, amely rendszer használatának célja, hogy az un. Multi Level Marketing (MLM) és Network Marketing munkafázisaiban és értékesítésében segítséget nyújtson a rendszert használók részére. A rendszer használatával könnyebbé lehet tenni az MLM üzlet ajánlását, az új ügyfélszerzést, csapatépítést és oktatást.

            A hatékony használat feltétele a Network System útmutatójában és oktató videójában található ajánlások maximális betartása. A rendszer használatával kapcsolatban a Megbízott semminemű ígéretet nem tesz és nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik felhasználó (megbízó) forgalom-növekedést érjen el a saját vállalkozásában. A megbízó (ügyfél) és az általa megjelölt személyek, akik az ADMIN felület kezeléséhez jogosultságot kapnak adatvédelmi feldolgozó státuszt kapnak. Az adatfeldolgozók neve, email címe és telefonszáma a törvényi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerülnek az adatvédelmi szabályzatban. A megbízott által üzembe helyezett rendszerbe korlátlan felhasználó tud beregisztrálni.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Network System tulajdonjoga a Megbízottnál marad és a Megbízó, valamint a nála üzembe helyezett rendszerbe regisztrált felhasználók részére a Megbízott csak a rendszer használatát biztosítja a szerződésben foglaltak szerint.

 

2.)       A megbízás tárgya:

Megbízó megbízza, a Megbízott pedig elvállalja, hogy a Network System rendszert  (továbbiakban: NS) az ügyfél igényeinek megfelelően alakítsa ki a Megbízó által  kitöltött igényfelmérő adatlapban közölt elvárásoknak és tartalomnak megfelelően, a Network System értékesítési tervrajza alapján és a Megbízó által elfogadott rendszert helyezze üzembe és lássa el a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A rendszer üzembehelyezése után ADMIN felület kezelése a megbízó feladata lesz, amihez jogosultságot fog kapni.

A megbízó tudomásul veszi, hogy a Network System tervrajzától a megbízott semmilyen formában nem tér el, mivel bármilyen eltérés a rendszer hatékony működését veszélyezteti.

3.)     A megbízás határideje és a megrendelés menete:

         A szerződés határozatlan időre jön létre az alábbi
         feltételekkel:

        Online megrendelő kitöltése. (www.networksystem.hu)

3.1.    

A Megbízó által online módon elfogadott megbízási szerződés és online módon eljutatott megrendelő a csomag díj összegének átutalásával lép érvénybe. Amennyiben 15 napon belül nem kerül átutalásra az összeg, akkor a megrendelés érvényét veszíti.

3.2

A megbízási szerződést és annak 1. számú mellékletét a Megbízott emailben elküldi a Megbízó részére tájékoztatás céljából.

3.3 

Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyszeri rendszerfejlesztési díj teljes mértékben foglalónak minősül. 

3.4

A Megbízott elektronikus számlát állít ki a csomag díj összegéről.
Ez történhet egy tételben a Megbízó részére vagy a rendszer átadás után a felhasználók számára az éves díj összegéről kerül külön – külön kiállításra a számla. A számla kiállítás módjáról a megbízó dönt.

4.)       A Megbízott kötelezettségei:

4.1.    

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a hiánytalanul kitöltött igényfelmérő lap és a benne szereplő adatszolgáltatások hiánytalan átvétele után 80-100 napon belül a Megbízó igényeinek megfelelően elkészíti, illetve átadja működő képesen a Network System rendszert. Minden adatszolgáltatás csak emailben történhet. Egyéb online csatornákon (messenger, skype, whatsapp stb) elküldött adatszolgáltatást a megbízott nem tud figyelembe venni. A rendszer kialakítása a Networker csomaghoz tartozó  értékesítési tölcsér és a csomagokhoz tartozó funkciók alapján  történik. Egyedi igények teljesítése - amely jelen megbízási szerződésben megjelölt előírásoktól eltér - csak külön díjazás ellenében lehetséges.  Ebben az esetben egyedi határidők  és fejlesztési költségek kerülnek megállapításra.

A Megbízó által megrendelt rendszer az ügyfél által megadott domain név alapján kerül kialakításra a Network Systemen belül az alábbi módon.

        Például:

„http://www.a megbízó által megadott domain
          név.networksystem.hu”

        példa: a megbízó domain névnek a „ siker „ nevet adja meg

        ebben az esetben  a „http://www.siker.networksystem.hu lesz a
        rendszer elérhetősége  www.sikercsapat.networksystem.hu

A Megbízó részére átadott rendszert használó partnerek külön-külön aloldalt kapnak. Az aloldalak kialakítása és beazonosítása a partner nevéből és egyedi sorszámból áll össze.

Példa: www.siker.networksystem.hu/ szabo-zoltan-0001

A megbízási szerződés magában foglalja a Megbízó által kiválasztott csomagnak megfelelő NS kialakítását és üzembe helyezését. A kiválasztott csomag funkciói és havi díjai a https://www.networksystem.hu/csomagok honlapon található.

A megbízó jelöli meg azon személyeket, aki jogosultságot kap a rendszer ADMIN felületéhez. Ezen személyek adatfeldolgozónak minősülnek a GDPR előírásainak megfelelően.

A csomaghoz tartozó licensz számnak megfelelő partner 365 napig térítésmentesen tudja használni a rendszert. A licensz számot meghaladó új felhasználók esetén éves rendszer használati díj megfizetésével lehet a NS-et használni. 365 nap elteltével mindenki az éves megújítási díj megfizetésével tudja tovább használni a rendszert. A rendszer használatának díjait és a demo verzió felépítését és a rendszer fejlesztésnek a lépéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.2.     A rendszer átadásának  fázisai:

A rendszer átadása két fázisban történik.

Az első fázisban a Megbízott egy ideiglenes zárt felületen a Megbízó igényeinek megfelelően kialakítja az igényfelmérőben feltüntetett adatszolgáltatás alapján az NS rendszert, és ehhez a felülethez hozzáférést biztosít a Megbízónak. Ezt nevezzük demo verziónak.

Az első fázis elkészítése 4 - 5 hetet vesz igénybe. A megbízó részére hiánytalanul kitöltött és eljutatott igényfelmérő időpontjától érvényes a 4 -5 hetes időszak. Az első fázisba nem számít bele a megbízott részéről az igényfelmérő kitöltésére fordított idő.

Az első fázisban bemutatott demo verzió a rendszer publikus oldalát fogja tartalmazni. Ebben a verzióban az alábbi funkciók nem fognak még működni : hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel, kérdőív, siker sztori, csapatunk, rendezvények, blog, belső felület, Facebook poszt, elkapó oldalak, konzultáció, webkonferencia, bemutatkozás. A béta verzióban a design elemek és a fejléc sem a végleges formában jelenik meg. Ez egy tájékoztató weboldal, amely bemutatja az oldal szerkezeti felépítését és azt, hogyan fog kinézni a végleges rendszer.

Megbízónak 15 nap áll rendelkezésére, hogy a kialakított rendszert tartalmat, szerkezeti felépítését, az oldal tartalmát és színvilágát átnézze és észrevételeit egyszeri alkalommal e-mailben megtegye Megbízott felé. A rendszer elfogadását írásban, dokumentálható módon kell bejelenteni Megbízott felé.

A béta verzió elkészítése után a megbízott egyszeri alkalommal online módon egyeztett a megbízóval.

Amennyiben a megadott határidőn belül a Megbízó nem közöl észrevételt vagy javítást, a Megbízott által kialakított rendszer elfogadottnak tekinthető. A Megbízó által elfogadott rendszeren bármilyen későbbi változtatások a szerkezeti felépítésen, színvilágon, design elemeken, a publikus oldal bármilyen új menü, gomb vagy szekció kialakítása külön díjazás ellenében lehetséges és ez jelentősen megnöveli a rendszer átadásának az idejét és költségét.

A szövegen való későbbi változtatás, fénykép vagy videót csere az  díjmentes.

A megbízott által szerződésben vállalt határidőbe nem számít bele a megbízó részéről történő átnézési és észrevételezési időszak.

második fázisban a Megbízó által elfogadott rendszert - amelybe beletartozik az ideiglenes weboldal kinézete és tartalma, az 5 db hírlevél, 5 db FACEBOOK-poszt, 5 db elkapó oldal - Megbízott a Megbízóval egyeztetett időpontban, de legkésőbb az elfogadást követő 30 - 40 napon belül a Network Systembe beüzemeli és átadja Megbízó részére az elkészített rendszert.

A rendszer átadás után 7 napos teszt időszakot jelölnek meg a felek. Ezen időszak alatt a megbízónak át kell nézni a weboldal, hírlevelek tartalmát. Észrevételeit emailben kell megtennie, amit a megbízott ezen időszakban díjmentesen kijavít. Ezen időszak után az ADMIN felülethez jogosultságot kapott személyeknek a feladata a rendszer naprakész tartása.
A megbízott ezen időszak után külön díjazásért végez el bármilyen módosítást az oldalon. Ez alól kivétel képeznek az a rendszer hibák, amelyek az éles használat során jönnek elő. A programozási és rendszer hibákat a megbízott díjmentesen javítja ki.

Minden egyedi plusz igény megvalósítása csak külön díjazás ellenében lehetséges.

4.3.    A megbízó 1.5 óra díjmentes online oktatást biztosít a felhasználóknak a rendszer használatával kapcsolatban. Az oktatásról készült videó felvételt beépítésre kerül a rendszerbe az írásos útmutató anyaggal együtt. Az oktatás időpontja lesz a rendszer átadásának az ideje.
Ezen időpont után 365 nappal ellenőrzésre kerül, hogy a Megbízó által használt rendszer mennyi aktív felhasználóval rendelkezik. Az aktív felhasználók száma évente a Megbízott részéről ellenőrzésre kerül.

Az éves rendszer ellenőrzése során az aktuális aktív felhasználók száma dönti el a következő év rendszer használati díjait. Ez az összeg csökkenhet és növekedhet is.
Példa:
Amennyiben 10 licenszes csomagot választott a megbízó, akkor annak 65.000 forint/év/fő a rendszer használati díja. A rendszer ellenőrzésekor 25 aktív felhasználója van a rendszernek, akkor a rendszerhasználati díj 45.000 forint/fő/évre csökken. 40 feletti felhasználó esetén pedig 30.000 forint/év/fő lesz a rendszerhasználati díj.

Amennyiben valaki a 40 licenszes csomagot választja induláskor annak az éves díja 30.000 forint/fő/év. A rendszer ellenőrzésekor 10 aktív felhasználója van a rendszernek, akkor a rendszerhasználati díj 65.000 forint/fő/évre növekszik.

4.4.     Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízóval, illetve a szerződésben megadott adatvédelmi feldolgozóval tartja a kapcsolatot. A Megbízó rendszerébe tartozó Network Systemes partnerek részére a Megbízó semmilyen kéretlen levelet, üzleti ajánlatot és reklámot nem küld.

           A szerződésben szereplő megbízó és az adatvédelmi feldolgozó felel az adatvédelmi törvények és a GPPR szabályok betartásáért.

Megbízott a rendszert használó partnerekkel csak a díj megfizetésével, számlázással és az ezzel kapcsolatos ügyintézés során tartja a kapcsolatot.

A Megbízott csak az office@networksystem.hu e-mail címre érkezett levelekre válaszol. A rendszer átadása, illetve beüzemelése után további rendszerfejlesztéseket és egyedi igényeket külön díjazás ellenében vállal. Megbízó külön díjazás ellenében rendszerének megismertetésére a rendszert használók részére az egész ország területén oktatást vállal.

4.5

A megrendelés az alábbi plusz szolgáltatásokat tartalmazza:

Négy alkalommal ingyenes online konzultációt az alábbiak szerint:

Megrendeléskor
60 perces online konzultáció, aminek keretében bemutatásra kerül a Network System működése a csapatvezetőinek.

Demo verzió elkészülésekor
60 perces online webkonferencia, aminek keretében bemutatásra kerül a megrendelt rendszer demo verziója az MLM-es csapatod tagjainak.

Kész rendszer átadásakor
60 perces online oktatás, aminek keretében bemutatásra kerül a végleges rendszer működése.

Kész rendszer átadása után
60 perces ingyenes konzultáció Facebook specialistával és 2 darab elkapó oldal elkésztését a Facebook kampányhoz (hirdetéshez).

 

ADMIN felület használatáról külön oktató videó kerül átadásra a megbízónak.

A rendszer felhasználói díjmenetesen használhatják a „Hatékony hálózatépítés online mesterfogásai” képzési portált. www.mesterfogasok.networksystem.hu

A rendszer átadása után az ADMIN felület működtetése a Megbízó feladata. 

4.6      A megbízó feladata, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze az adott MLM cégtől a weboldal használatával kapcsolatban. A megbízott semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az elfogadott demó verzió nem felel meg az adott MLM cég elvárásainak. A megbízó által elfogadott demó verzión bármilyen változtatás akár az ügyfél kérésre, akár az MLM cég elvárásainak megfelelően a megbízott csak plusz díjazásért tudja csak elvégezni.

4.7      A megbízó feladata és felelőssége, hogy a rendszer átadása után online hirdetés esetén olyan tartalmat használjon, ami megfelel a hirdető felület elvárásainak. Nem megfelelő tartalmú hirdetéséből eredő korlátozásért vagy tiltásért a megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik. A korlátozás időtartalma nem növeli meg a rendszerhasználati időt.

4.8 Fizetett hirdetéseket a csak a rendszerbe beépített megrendelő űrlap kitöltésével lehet elindítani. A hirdetéseket a partner cégünk a Sikerfilmstúdió felügyel. A Sikerfilmstúdió céges adatait és bankszámlaszámát a rendszer belső felületén a „Fizetett hirdetések” menüpont tartalmazza.

 

5.)       A Megbízó kötelezettségei:

A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy maximálisan betartja az NS rendszer használatára vonatkozó és jelen megbízási szerződésben foglalt előírásokat, az idevonatkozó jogszabályokat, az adatvédelmi előírásokat és az Network System üzletszabályzatát.

5.1.     A Megbízó felel az általa közölt adatok valóságtartalmáért és azért, hogy az általa képviselt személyek vagy üzleti rendszer (pl. MLM) semmilyen jogszabályt nem sért.

A szerződésben megnevezett adatfeldolgozó(k) vagy megbízott a Megbízóval egyetemlegesen teljes körű felelősséggel tartozik az általa átadott rendszer és partnerei által használt oldalak adatvédelmi előírásainak betartásáért.

A Megbízó és az adatfeldolgozó mérlegelési joga, hogy az általa használt Network Systembe beregisztrált partnerek regisztrációját ellenőrizzék (a saját MLM struktúrájába tartozik-e) és a regisztrációt elfogadják-e vagy elutasítják az ingyenes használat során. Networker csomag esetén 15 nap az ingyenes használat. Az ingyenes használat során a megbízónak emailben jelezni és indokolni kell a regisztráció elutasítását és kérni kell a megbízottól, hogy a regisztrációt törölje. Abban az esetben, ha az ingyenes használat során az elutasított ügyfél menetközben befizette a rendszer használati díjat azt a megbízottnak a törlésre kerülés dátumától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a befizető személynek.

5.2.     A regisztráció törlését a Megbízott a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül elvégzi.

5.3.     Az igényfelmérőben közölt adatokért, információkért, fényképekért, videókért a Megbízó vállal felelősséget, hogy ezekkel senki szerzői jogait és névhasználatát nem sérti, vagy rendelkezik a  felhasználásukhoz szükséges engedélyekkel. A Megbízott csak a hozzá írásban eljuttatott vagy bármilyen módon hivatalosan tudomására  jutott szerzői-, vagy adatvédelmi jogokat sértő tartalmakat azonnal törli a rendszerből.

A Megbízó által igénybevett rendszert használó partnerek önkéntesen is kérhetik adataik törlését a Megbízottól. A törlésről mind a Megbízót, mind a törlést igénylő partnert értesíti a Megbízott. Adattörlést csak a Megbízott végezhet.

5.4.     A Megbízó a szerződés elfogadásakor köteles egyszer felmerülő rendszerfejlesztési és beüzemelési díj megfizetésére. A rendszerfejlesztési és beüzemelési díj 100 %-át a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni.  A rendszerfejlesztési díjra vonatkozó tájékoztató a https://www.networksystem.hu/csomagok honlapon található.

A Megbízó lehetőséget biztosít a csomag díj összegének kettő egyenlő részletben történő kifizetésére.
Megrendeléskor
Demo verzió bemutatásakor

A pontos összegeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.5.     Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyszeri rendszer fejlesztési díj teljes mértékben foglalónak minősül.

Az egyszeri rendszerfejlesztési és beüzemelési díjon felül az NS rendszer használati díjára vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A Megbízó, valamint a csoportjába regisztrált felhasználók 15 napig díjmentesen használhatják NS rendszert.

5.6.     Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott kizárólagosan jogosult a Network System névhasználatára. Megbízó csak és kizárólag a Megbízott engedélyével és hozzájárulásával a megbízási szerződésben foglaltak szerint jogosult.

A Megbízó a Megbízott által kifejlesztett Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja és ezen kötelezettségéről tájékoztatja a csoportjába tartozó rendszerfelhasználókat.

5.7    A megbízó hozzájárul, hogy www.networksystem.hu oldalon

feltüntetésre kerüljön mint  „partner”  a megbízó által megadott logó vagy megnevezés megjelöléssel. Amennyiben valaki rákattint a partner résznél feltüntetett névre vagy logóra akkor a megbízó személyes networksystemes weboldalára fogja irányítani. Abban az esetben, ha a megbízó ehhez nem járul hozzá azt külön írásban kell jelezni a megbízottnak.

         A Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a
         rendszer használata során tudomására jutott információt,
         ismeretet, időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezeli és azt
         harmadik személy részére nem adja ki.

A Megbízott által kifejlesztett Network System rendszer a Megbízott szellemi terméke know-howja és a Megbízott tulajdonát képezi.

5.8      A rendszer átadása után a rendszerben történő kommunikációért, a weboldalon és hírlevelekben történő tartalmi változtatásokért, fénykép és videó cseréért azaz az ADMIN felületen keresztül történt módosításkért a megbízott semmilyen felelősséget nem vállal és nem tartozik.

                  5.9      A megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
                rendelkezik kizárólagossági joggal, akkor az adott MLM
                rendszerből érkező másik megrendelés esetén a megbízott
                felhasználhatja azon grafikai, design elemek, strukturális
                kialakításokat és  szöveges tartalmakat, amelyet megbízott a
                rendszer fejlesztésénél nála alkalmazott.

6.)       Jognyilatkozatok:

6.1.     Szerződő felek a Network System terméken minden olyan egyéni, eredeti jellegű elgondolást, ötletet, alkotást, módszert és találmányt értenek, amely a Megbízott szellemi tevékenységének eredményeként jött létre és bármely módon köthető a Megbízotthoz; így különösen a cégnév, márkanév, terméknév, cégembléma, márkaembléma, termék embléma, logó, kiadványban vagy reklámtevékenység során használt szlogen, a Megbízott arculatához tartozó formai elemek, designe megoldások, értékesítési, oktatási, marketing, logisztikai működési elvek, rendszerek, szoftverek és adatbázisok, prezentációk, előadások, oktatási- és rendezvény-anyagok, a rendszer felépítése és értékesítés menete stb.

6.2.     Névhasználat, know-how és szellemi termék védelme:

            Megbízó tudomásul veszi, hogy a Network System névhasználatára kizárólag a Megbízott jogosult. A Megbízó csak és kizárólag a Megbízott engedélyével és hozzájárulásával jogosult a Network System névhasználatára a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

            A Megbízó a Megbízott által kifejlesztett  Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ezekkel összefüggő valamennyi információt, ismeretet időbeli korlát nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére ki nem adja.

            Szerződő felek jelen szerződés tartalmát üzleti titokká minősítik, amelyet a felek időbeli korlátozás nélkül a szerződés megszűnését követően is kötelesek megőrizni.

Megbízó amennyiben jelen titoktartási kötelezettségét vagy a megbízott tulajdonát képező szellemi termékkel kapcsolatos a megbízási szerződésben meghatározott előírásokat megszegi, továbbá a Network System Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatában foglalt bármelyik titoktartási kötelezettségét szándékosan megszegi, úgy a Megbízó egyösszegű 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint kötbér megfizetésére és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Megbízó tájékoztatni köteles az általa megvásárolt és használatba vett csomaghoz regisztrált személyeket titoktartási, kötbérfizetési és kártérítési kötelezettségükről.   

A NS rendszerbe beregisztrált személyek ezeket a feltételeket az  üzletszabályzatban elfogadják.

A beregisztrált személyek amennyiben jelen titoktartási kötelezettségüket és a szellemi termékekkel kapcsolatos előírásokat megszegik szintén kötbér megfizetésére kötelesek, amelynek mértéke

5.000.000.-FT, azaz Ötmillió forint és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Szerződő felek a Network System know-howján valamennyi Megbízott által kifejlesztett és a Megbízó számára hozzáférhetővé tett vagyoni értékekkel bíró gazdasági, műszaki, szervezési vagy tudományos ismeretet, tapasztalatot, kezelési módszert, értékesítési vagy  ügyfélápolási módszert, szemléltetési vagy prezentációs technikát értik.       

7.)       Működtetési és üzemeltetési feladatok:

Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a Megbízó által megvásárolt Network System rendszer üzemeltetési és rendelkezésre állásának feladatait.

7.1.      Szerződő felek megállapodása alapján a Network System rendszer működését Megbízott a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a Megbízott a rendszert használók részére online ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít. A felhasználók részére a befizetett díjakról számlát állat ki.

7.2      A Network System rendelkezésre állása:

 A Network System rendszert a Megbízott 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti.

A Dataplex által a szolgáltatott infrastruktúra tekintetében vállalt szolgáltatási szintek (SLA) a legszigorúbb iparági szabványoknak is eleget tesznek. A rendszert az éves szinten 99 %-os rendelkezésre állással nyújtott áramszolgáltatás és klimatizálás révén ügyfeleik kritikus rendszereinek a lehető legbiztonságosabb működési környezetet biztosítja.

Előre nem látható és a Megbízott terhére fel nem róható események miatt bekövetkezett üzemzavar vagy rendszer leállásáért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyenek például: vismajor esemény, a tárhely szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, internet megszakadás, szerver leállás. Hacker vagy túlterheléses támadás esetén. stb.

A rendszer-karbantartási műveletekről a Megbízott minimum 24 órával korábban köteles értesíteni rendszer-felhasználó partnereit.

7.3.     Szolgáltatás korlátozása:

 • a Megbízó és csoportjába tartozó regisztrált felhasználók az
 •  adatvédelmi előírásokat megsértették,
 • a Megbízó által képviselt MLM üzlet nem tartja be a hatályos törvényi és jogszabályi előírásokat,
 • a Megbízó által mind az igényfelmérőben közölt, vagy a későbbiekben módosítani kívánt adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok más szerzői jogokat sértenek.

8.)       Szerződésszegés:

8.1.     A Megbízó szerződésszegése:

 • jelen szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése,
 • versenytilalmi szabályok megszegése,
 • gazdasági, üzleti, jogi kötelezettségekre vonatkozó előírások megszegése,
 • a Network System know-howjára vonatkozó szabályok megsértése,
 • az adatvédelmi előírások súlyos megsértése,
 • bármely hatóság jogsértőnek minősítette a Megbízó által képviselt MLM-es üzletet.
 • Jelen szerződésben foglalt előírások be nem tartása

8.2.     Szerződésszegés esetén a Megbízott első lépésként írásbeli figyelmeztetést küld a megbízó ügyfél részére a szabálytalanságok megszüntetésére. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által adott 15 napos határidőben a törvényes működést nem állítja helyre, úgy a Megbízott jogosult jelen szerződést, valamint szolgáltatást azonnali hatállyal a Megbízóhoz intézett indokolt írásbeli nyilatkozattal megszüntetni.

A Megbízó által a szerződésszegéssel érintett tevékenység tovább folytatása esetén a Megbízott szintén azonnali hatállyal jogosult megszüntetni a Megbízó és a Megbízott között létrejött jogviszonyt.

A Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízottnak semminemű pénz-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik sem a Megbízó, sem pedig partnerei részére, beleértve a már megfizetett rendszerfejlesztési díjat, valamint a befizetett éves díjakat.

9.)     A szerződés felmondása:

Bármelyik fél 30 napos felmondási idővel kezdeményezheti a szerződés felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A felmondásnak a hónap végére kell esnie.

Amennyiben Megbízó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, úgy Megbízott jogosult jelen megbízási szerződés 8.) pontjában foglaltaknak megfelelően eljárni és azonnali hatállyal megszüntetni a Megbízó és Megbízott között létrejött jogviszonyt. A megbízási szerződés felmondása, illetve megszüntetése esetén a szolgáltatás a csatlakozott partnerek részére is megszüntetésre kerül.

Rendes felmondás esetén a kifizetett rendszer használati díj foglalónak minősülnek, azaz a rendszer használati díj abban az esetben sem jár vissza, ha 365 nap nem telt le.

10.)     Egyéb rendelkezések:       

10.1.   Az egyszer felmerülő rendszerfejlesztési díj foglalónak minősül. A Megbízó aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy tisztában van a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályaival. Amennyiben a felek a szerződéstől elállnak, úgy a Megbízó az adott foglalót elveszíti, Megbízott pedig kétszeresen köteles azt visszaadni.

10.2.   A szerződés megszűnése esetén a foglaló a Megbízottnál felmerülő költségek fedezésére szolgál. 

10.3.   A felek részéről történő kapcsolattartás jelen szerződés fejlécében feltüntetett személyek között áll fenn.

A kapcsolattartó személyében vagy bármely feltüntetett adatban bekövetkezett változást a felek kötelesek haladéktalanul a másik fél részére írásban bejelenteni. A változás a bejelentést közlését követő munkanaptól hatályos.  

Amennyiben bármelyik fél a kapcsolattartó személyében történő változást elmulasztja a másik féllel közölni, úgy annak jogkövetkezményeit viselni köteles.

10.4.   Szerződő felek közötti kapcsolattartás postai úton és e-mailben  történik, a másik fél részére írt postai küldeményeket átvétel hiányában az 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

10.5.   A megbízási szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével és írásban módosítható vagy egészíthető ki.   

10.6.   Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen megbízási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljes terjedelmükben jogutódjaikra is kiterjedő hatállyal bírnak.

10.7.   A szerződésből eredő esetleges jogvitáikat a felek elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően a jogvita eldöntésére alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, illetőleg a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

10.8.   A megbízási szerzésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

10.9.   A fenti megbízási szerződés csak jelen szerződésben feltüntetett mellékletekkel együtt érvényes, amelyek hiánytalanul átadásra kerültek Megbízó részére.

10.10. A megbízási szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenségét, hanem az érvénytelen rendelkezés kivételével a szerződés tovább él.

10.11 Megbízó  kijelenti, hogy a  rendszer értékesítési folyamatát , feltételeit, üzletszabályzatát megismerte és aláírásával egyidejűleg  elfogadta.

10.12. Megbízó kötelezettséget vállal, arra hogy a csoportjához tartozó  személyeket  tájékoztatja jelen szerződésben foglaltak előírásokról és feltételekről, ennek elmulasztása megbízó terhére esik.

10.13 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer átadása után 2 évig nem változtat a rendszer használati díjakon. Ezen időpont után (azaz a második évfordulókor) a megbízott a mindenkori infláció mértékével emelheti a rendszer használati díjat. Erről a változásról 30 nappal korábban emailben értesíti partnereit.

11.)     Adatvédelmi rendelkezések.       

11.1.   A megbízó az ADMIN felület kezelésére több személyt is kijelölhet. Az admin felülethez jogosultságot kizárólag a megbízott tud adni.
A megbízó és azon személyek, akik az ADMIN felületet kezelni fogják adatfeldolgozónak minősülnek.

Az ő feladatuk, hogy az átadott Network System rendszerbe beregisztráló, hírlevélre feliratkozó, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező személyek által önkéntesen megadott adatait a networksystem aloldalán kezelje az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. Az adatfeldolgozók felelnek az adatvédelmi előírások betartásért és betartatásért az általuk használt Network System rendszerbe.
Az adatfeldolgozók személyes adatait és elérhetőségeit a Network System aloldalán kerülnek feltüntetésre.

11.2    Az adatfeldolgozók levelet tudnak küldeni a Network Systembe beregisztrált személyeknek, hírlevélre feliratkozóknak, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkezőknek. A levelek tartalmáért szintén ők vállalnak felelősséget.

11.3    Az átadott rendszerben a partnerek által megjelenő kommunikációért, blog bejegyzések, siker sztorik, személyes bemutatkozás tartalmának ellenőrzéséért és moderálásáért szintén az adatfeldolgozók felelnek. A nem megfelelő bejegyzéseket az adatfeldolgozók módosítani vagy törölni tudják.

11.4    Az adatfeldolgozók a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják ki.

11.5    Az adatfeldolgozók a rendszert használó partnerekről statisztikai adatokat kapnak, amit bizalmasan kell kezelniük, harmadik személynek nem adható ki.

11.6    Az adatfeldolgozók maximálisan betartják a Network System adatvédelmi szabályzatában és nyilatkozatában szereplő előírásokat.

11.8    A megbízó jogosultsága lesz új adatfeldolgozók kijelölésére és megszüntetésére. Minden változást írásban kell jelezni a megbízottnak.

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet.

 

Network System csomag licensz száma, használati díja.
Fejlesztés menetének és a demo verzió és admin felület ismertetése.

A megbízási szerződés az alábbi feltétellel jött létre.

Networker csomag

10 licensz

20 licensz

40 licensz

150 licensz

         
         

Éves díj 1 főre lebontva

65.000 Ft

45.000 Ft

30.000 Ft

15.000 Ft

Rendszer fejlesztésének a lépései.

office@networksystem.hu email címre elküldött adatközlést és adatszolgáltatást vesz figyelembe a megbízott.

A rendszer fejlesztésének főbb elemei:
Szerződés megkötése és csomag díjának kifizetése
Igényfelmérő kitöltése + adatszolgáltatás. Összhangban kell lenni az MLM cég előírásainak.
Béta (demo) verzió átnézése és elfogadása.
Hírlevelek elkészítése
Facebook posztok + Elkapó oldalak elkészítése
Rendszer átadása és az Admin felület oktatása és rendszer átadása

A szerződésben vállalt határidők az hiánytalanul kitöltött igényfelmérő átadása után indul el. A demo verzió átnézése és jóváhagyása vagy az adott MLM cég engedélyének beszerzése nem számít bele a fejlesztési időbe.

Fontos tények és információk.

A Network System nem egy weboldal, hanem egy teljeskörű online marketing rendszer, ami több rendszer összehangolásával készül el.
Itt minden egyes funkció egyénileg lesz kifejlesztve a te igényeid alapján. (hírlevél küldő rendszer, elkapó oldal szerkesztő, blog, adatbázisok, belső felület stb).

A rendszer a Network System tervrajza azaz értékesítési tölcsére alapján kerül kialakításra. Ettől semmilyen formában nem térünk el.  Ezért fontos, hogy az igényfelmérő precízzen kerüljön kitöltésre. A rendszer fejlesztése több lépésből áll össze.

Az igényfelmérő tartalmazza az útmutatásokat, hogy a rendszer fejlesztés elindításához milyen információkra és adatokra van szükségünk.

A szerződésben vállalt fejlesztési határidő a hiánytalanul kitöltött igényfelmérő és hozzátartozó adatszolgáltatástól indul el.

A megbízó részéről történő késedelmes adatszolgáltatás meghosszabbítja a rendszer átadásának az idejét. A késedelmes adatszolgáltatásokból bekövetkező hosszabb fejlesztési időért a megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A rendszer fejlesztésének elindításától számítva 4 -5 héten belül a megbízott elkészíti a rendszer béta verzióját, azaz a demo változatot.

A béta (demo ) verzió átnézése és az észrevételek megtétele sem számít bele a megbízott által vállalt fejlesztési időbe.

A demo verzió a rendszer publikus felületének a kialakítását tartalmazza.

Mit jelent a demo verzió. Ebben az állapotban a weboldalon még nincs minden grafikai elem 100%-an beállítva. A béta verzió célja, hogy kialakítsuk a végleges tartalmat és design-t és publikos oldal szerkezetét és menürendszerét.
Ebben a verzióban az alábbi funkciók még nem működnek.

Hírlevél feliratkozás + Regisztráció + Bejelentkezés + Kapcsolatfelvétel + Csapatunk (galéria) + Kérdőív + Blog  + Rendezvények + fejléc funkció és grafikai megjelenése.
A belső felületre sem lehet belépni és az elkapó oldalak sem működnek.

Első lépésként ezt a publikus oldalt kell végleges formában elkészíteni és után lesz a többi rendszer hozzáillesztve.

 

A rendszer fő elemei.

Elkapó oldalak. (landing pagek)
Publikus felület. (ez béta verzió)
Belső felület
ADMIN felület
A béta verzió még nem publikus. Ezt a felültet csak a megbízó és azon személyek, akik a rendszer adatfeldolgozói lesznek láthatják.

A megbízott egyszeri alkalommal online módon egyeztet a megbízóval, ahol átbeszélésre kerül a demo verzió.

Ezek után a megbízónak alaposan át kell nézni a weboldalt.

A béta verzió esetén a weboldal kinézetén, színvilágán és tartalmán, szerkezetén bármit lehet változtatni.

Demo verzió esetén bármilyen változtatást kell csinálni az oldalon azt egyszeri alkalommal (összegyűjtve) írásban lehet jelezni a megbízott felé.

A megbízó észrevételi alapján a megbízott a demo verziót módosítja.

A megbízónak a módosított változat el kell fogadnia és az alábbi email szöveget kell elküldeni a megbízottnak.

 „A weboldal felépítését, színvilágát, designját, szövegezését, tartalmát, menürendszerét és strukturális felépítését elfogadom.

A demo verzió elfogadása a rendszer átadásra kerül a Network System programozó csapatának, akik 4 -5 hét után elkészítik a végleges változatot.

A végleges változat átadása után 7 napig a megbízott kezeli az ADMIN felületet. Ezen időszak alatt a megbízó átnézi a rendszer hírleveleit, elkapó oldalait, a weboldal tartalmát, kimenő emailek szövegét. Észrevételeit írásban megteszi a megbízott felé, aki ezeket az ADMIN felületen módosítja.

Az ADMIN felület oktatása után az ADMIN felületet a megbízó és megbízó által kijelölt adatfeldolgozók kezelik tovább.
7 nap elteltével bármilyen módosítást az admin felületen a megbízott 10.000 forint/óra díj ellenében tudja a elvégezni.

A megbízott elkészíti a publikus oldal írás tájékoztató anyagát és oktató videóit.

ADMIN felület ismertetése.

A Network System egy dinamikus weboldal, ami azt jelenti, hogy a rendszer üzembehelyezése után bármikor tudsz a tartalmán, kinézetén változtatni és kapcsolatot tudsz tartani a partnereiddel és az érdeklődőkkel, egy speciálisan ADMIN felületen keresztül. Természetesen ehhez a felülethez csak az arra jogosult személyek tudnak csak belépni.

ADMIN felületen az alábbi dolgokat tudod megcsinálni.

 

 • Bármikor tudsz képet és videót cserélni az oldalon.
 • A publikus és belső oldal tartalmát is meg tudod változtatni
 • Az automata módon kiküldött írásos anyagokat tudod szerkeszteni
 • Korlátlan számú elkapó oldalt és Facebook posztot tudsz létrehozni
 • Folyamatosan kapcsolatot tudsz tartani a partnerekkel és az érdeklődőkkel
 • Időzítve be tudsz állítani akciókat és hírlevél küldést
 • Popup ablakokat a saját igényeidnek megfelelően tudod beállítani, külső és belső felületen
 • Kérdőív tartalmát szerkeszteni tudod
 • Rendezvényekre való toborzását is a saját elképzeléseidnek megfelelően állíthatod be
 • Saját logót tudsz feltölteni
 • Tudásbázisban feltett kérdésekre választ tudsz írni
 • Oktatási rész strukturális és tartalmi részét a saját igényeidnek megfelelően tudod kialakítani.
 • Facebook oldalt és Youtube csatornát tudsz beállítani
 • Online eseményeket, webkonferenciákat tudsz beállítani

Az ADMIN felületet kezelő személynek alap szinten érteni kell a számítógép kezeléséhez.

Licensz szám.

A rendszer átadása után a csomaghoz tartozó licensz számú felhasználó díjmenetesen használhatja egy évig a rendszert.

A megbízó feladata, hogy jelezze a megbízott felé azon személyeket, akik díjmentesen használhatják a rendszert.

A használati idő beállítását minden esetben manuálisan a megbízott fogja megcsinálni.

 

Csomag díj kettő egyenlő részletben való kifizetése.

 

 

Standard

Professional

Advanced

Kizárólagosság

Megrendelés

325.000

450.000

1.200.000

1.125.000

Demo verzió

325.000

450.000

1.200.000

1.125.000

 

 

 

 

 

Teljes csomag díj

650.000

900.000

1.125.000

2.250.000