Facebook
Youtube
Google
Megbízási szerződés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

- továbbiakban: mint Megbízó, (megrendelést online elküldő személy)

másrészről: 

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó,

Adószáma:                  69036381-1-29 (KATA hatálya alá tartozik)

Székhelye:                  4029. Debrecen, Kölcsey utca 16.

Vállalkozás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Bankszámlaszám:
Unicredit bank

Swift kód: BACXHUHB

Forint alapú számlaszám.
10918001-00000101-13030009

IBAN :
HU79109180010000010113030009

Euró alapú számlaszám
10918001 – 00000101-13030016

IBAN:
HU84109180010000010113030016

Telefon :                                         06/70/9044766

E-mail:                                           office@networksystem.hu

- továbbiakban: mint Megbízott

 között a megrendelés elküldése napján a következő feltételekkel:

A Megbízott lehetőséget biztosít a megrendelés előtt, hogy a Megbízó megismerje a megbízási szerződés pontjait és tartalmát.

A Megbízó a Network System csomag megrendelésekor megadott személyes adatok és kiválasztott csomag és a jelen megbízási szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet kipipálásával elfogad és a „Küldés” gombra történő kattintással a megrendeli. A „Küldés” gombra kattintással a szerződés létrejöttnek minősül.

1.)       Bevezetés:

Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi Network System (NS) informatikai rendszer, amely rendszer használatának célja, hogy az un. Multi Level Marketing (MLM), Network Marketing és Direkt Marketing munkafázisaiban és értékesítésében segítséget nyújtson a rendszert használók részére. A rendszer használatával könnyebbé lehet tenni az MLM üzlet ajánlását, az új ügyfélszerzést, csapatépítést és oktatást. A Networksystem brand név magában foglalja a www.networksystem.hu és a www.mynetworksystem.com weboldalakat.

A hatékony használat feltétele a Network System útmutatójában és oktató videójában található ajánlások maximális betartása. A rendszer használatával kapcsolatban a Megbízott semminemű ígéretet nem tesz és nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik felhasználó (megbízó) forgalom-növekedést érjen el a saját vállalkozásában. A megbízó (ügyfél) és az általa megjelölt személyek, akik az ADMIN felület kezeléséhez jogosultságot kapnak adatvédelmi feldolgozói státuszt kapnak. Az adatfeldolgozók neve, email címe és telefonszáma a törvényi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerülnek az adatvédelmi szabályzatban és a weboldalon. A megbízott által üzembe helyezett rendszerbe korlátlan felhasználó tud beregisztrálni.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Network System tulajdonjoga a Megbízottnál marad és a Megbízó, valamint a nála üzembe helyezett rendszerbe regisztrált felhasználók részére a Megbízott csak a rendszer használatát biztosítja a szerződésben (ÁSZF) foglaltak szerint.

2.)       A megbízás tárgya:

Networker Standard csomag megrendelése esetén:

 

Megbízó megbízza, a Megbízott pedig elvállalja, hogy a Network System üres rendszerét  (továbbiakban: NS) az ügyfélnek a megrendeléstől számított 15 napon belül átadja az ügyfél által megadott domain névvel.

A Network System és hozzá tartozó ADMIN felület oktató anyagai is átadásra kerülnek.
A Networker csomaghoz tartozó licenszeket 365 napon belül fel kell használni. A fel nem használt licenszek elvesznek. A fel nem használt licenszeket a Megbízott nem vásárolja vissza.

A szerződésben a rendszerre egységesen Network System néven fogok hivatkozni.

3.)     A megbízás határideje és a megrendelés menete:

 „www.a megbízó által megadott domain név.networksystem.hu vagy domain név mynetworksystem.com”

        példa: a megbízó domain névnek a „ siker „ nevet adja meg

        ebben az esetben  a „http://www.siker.networksystem.hu vagy www.siker.mynetworksystem.com lesz.
A Megbízó részére átadott rendszert használó partnerek külön-külön aloldalt kapnak. Az aloldalak kialakítása és beazonosítása a partner nevéből és egyedi sorszámból áll össze.

Példa: www.sikercsapat.networksystem.hu/szabo-zoltan-0001

A megbízási szerződés magában foglalja a Megbízó által kiválasztott csomagnak megfelelő NS üzembe helyezését. A kiválasztott csomag funkciói és havi díjai a https://www.networksystem.hu/csomagok honlapon találhatóak.

A megbízó jelöli meg azon személyeket, aki jogosultságot kap a rendszer ADMIN felületéhez. Ezen személyek adatfeldolgozónak minősülnek a GDPR előírásainak megfelelően.

A csomaghoz tartozó licensz számnak megfelelő partner 365 napig térítésmentesen tudja használni a rendszert.

A licensz számot meghaladó új felhasználók esetén a Networker csomag esetén havi , fléves és éves rendszer használati díj megfizetésével lehet a NS-et használni. A rendszer használati idő letelte után mindenki eldöntheti, hogy havi, féléves vagy éves megújítási díj megfizetésével akarja tovább használni a rendszert. Azok, akik nem hosszabbítják meg az előfizetésüket a belső felületre továbbra is be tudnak lépni. A belső felületen korlátozva lesznek bizonyos menüpontok használata.

A megrendelés a szerződésben vállalt 10 licensz * 54.000 éves rendszer használati díj, azaz 540.000 forint beérkezésekor válik érvényessé.

4.2.     A rendszer átadásának  fázisai:

Networker csomag esetén a rendszer átadása.

A megbízó által megadott domain név alapján a Megbízott 15 napon belül átadja az üres Network System rendszert. A Megbízó feladata, hogy az ADMIN felület használatával kialakítsa a publikus oldal és az auto levelek tartalmát és kialakítsa a saját igényeinek megfelelően az elkapó oldalakat és Facebook posztokat.

4.3.    A megbízó 2 * 1.5 óra díjmentes online oktatást biztosít külön a felhasználóknak a rendszer használatával és külön az ADMIN felület működésével kapcsolatban. Az oktatásról készült videó felvételt beépítésre kerül a rendszerbe a videó útmutató anyagokkl együtt. 
 

4.4 Kizárólagossági jog:

A kizárólagossági jog megszerzésére a megbízott lehetőséget biztosít. 

Ennek egyszeri díja, amely 365 napig érvényes 50 * 54.000 éves rendszer használati díj 2.700.000 millió forint.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által megjelölt MLM vállalkozáson belül más csoportnak nem értékesíti a Network System rendszerét. A kizárólagossági jog megszerzésre előtt átadott és megrendelt rendszerek ez alól kivételt képeznek, azok tovább üzemelhetnek.
Amennyiben Megbízott ezen kötelezettségét megszegi, úgy köteles a Megbízó által már megfizetett rendszerfejlesztési és beüzemelési díjat és a kizárólagossági jog díját a Megbízó részére visszafizetni és Megbízó, valamint a csoportjába regisztrált személyek 365 napig díjmentesen használhatják a Megbízott által beüzemeltetett NS rendszert.

A kizárólagossági jog 365 napig érvényes. A lejárati idő után meghosszabbítható és ennek díja 2.700.000 millió forint.

4.5.     Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízóval, illetve a szerződésben megadott adatvédelmi feldolgozóval tartja a kapcsolatot. A Megbízó rendszerébe tartozó Network Systemes partnerek részére a Megbízó semmilyen kéretlen levelet, üzleti ajánlatot és reklámot nem küld.

A szerződésben szereplő megbízó és az adatvédelmi feldolgozó felel az adatvédelmi törvények és a GPPR szabályok betartásáért.

Megbízott a rendszert használó partnerekkel csak a díj megfizetésével, számlázással és az ezzel kapcsolatos ügyintézés során tartja a kapcsolatot.

A Megbízott csak az office@networksystem.hu e-mail címre érkezett levelekre válaszol. A rendszer átadása, illetve beüzemelése után további rendszerfejlesztéseket és egyedi igényeket külön díjazás ellenében vállal. Megbízó külön díjazás ellenében rendszerének megismertetésére a rendszert használók részére az egész ország területén oktatást vállal.

4.6

A megrendelés az alábbi plusz szolgáltatásokat tartalmazza:

Egy alkalommal ingyenes 1,5 órás online konzultációt az alábbiak szerint:

A rendszer átadása után az ADMIN felület működtetése a Megbízó feladata. 

4.7      A megbízó feladata, hogy a szükséges engedélyeket beszerezze az adott MLM cégtől a weboldal használatával kapcsolatban. A megbízott semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a megbízó által kialakított NS rendszer nem felel meg az adott MLM cég elvárásainak. 

4.8      A megbízó feladata és felelőssége, hogy a rendszer átadása után online hirdetés esetén olyan tartalmat használjon, ami megfelel a hirdető felület elvárásainak. Nem megfelelő tartalmú hirdetéséből eredő korlátozásért vagy tiltásért a megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik. A korlátozás időtartalma nem növeli meg a rendszerhasználati időt.

4.9 Fizetett hirdetéseket a csak a rendszerbe beépített megrendelő űrlap kitöltésével lehet elindítani. A hirdetéseket a partner cégünk a Sikerfilmstúdió felügyel. A Sikerfilmstúdió céges adatait és bankszámlaszámát a rendszer belső felületén a „Fizetett hirdetések” menüpont tartalmazza.

4.10  A megbízó vállal teljes felelősséget a rendszer kommunikációjáért és tartalmáért a törvényi előírásoknak megfelelően.

5.)       A Megbízó kötelezettségei:

A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy maximálisan betartja az NS rendszer használatára vonatkozó és jelen megbízási szerződésben foglalt előírásokat, az idevonatkozó jogszabályokat, az adatvédelmi előírásokat és az Network System üzletszabályzatát.

5.1.     A Megbízó felel az általa közölt adatok valóságtartalmáért és azért, hogy az általa képviselt személyek vagy üzleti rendszer (pl. MLM) semmilyen jogszabályt nem sért.

A szerződésben megnevezett adatfeldolgozó(k) vagy megbízott a Megbízóval egyetemlegesen teljes körű felelősséggel tartozik az általa átadott rendszer és partnerei által használt oldalak adatvédelmi előírásainak betartásáért.

A Megbízó és az adatfeldolgozó mérlegelési joga, hogy az általa használt Network Systembe beregisztrált partnerek regisztrációját ellenőrizzék (a saját MLM struktúrájába tartozik-e) és a regisztrációt elfogadják-e vagy elutasítják az ingyenes használat során. Az ingyenes használat során a megbízónak emailben jelezni és indokolni kell a regisztráció elutasítását és kérni kell a megbízottól, hogy a regisztrációt törölje. Abban az esetben, ha az ingyenes használat során az elutasított ügyfél menetközben befizette a rendszer használati díjat azt a megbízottnak a törlésre kerülés dátumától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a befizető személynek.

5.2.     A regisztráció törlését a Megbízott a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül elvégzi.

5.3.     A Megbízott csak a hozzá írásban eljuttatott vagy bármilyen módon hivatalosan tudomására  jutott szerzői-, vagy adatvédelmi jogokat sértő tartalmakat azonnal törli a rendszerből.

A Megbízó által igénybe vett rendszert használó partnerek önkéntesen is kérhetik adataik törlését a Megbízottól. A törlésről mind a Megbízót, mind a törlést igénylő partnert értesíti a Megbízott. Adattörlést csak a Megbízott végezhet.

5.4.   Új felhasználok, havi, féléves vagy éves előfizetéssel tudják teljeskörűen használni a rendszert.

5.5.     Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa kifizetett megrendelés díj teljes mértékben foglalónak minősül.

A Megbízó, valamint a csoportjába regisztrált felhasználók díjmentesen használhatják NS rendszert. 15 napig a díjmentes használat során mindenki számára elérhetővé tesszük a publikus oldalt és a belső felületetet. A belső felületben bizonoys menüpontok korlátozva vannak. 15 nap elteltével csak a belső felüleltbe tudnak belépni a felhasználók. A rendszer használati díj megfizetésevel teljeskörűn tudják használni a rendszert.

5.6.     Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott kizárólagosan jogosult a Network System névhasználatára. Megbízó csak és kizárólag a Megbízott engedélyével és hozzájárulásával a megbízási szerződésben foglaltak szerint jogosult.

A Megbízó a Megbízott által kifejlesztett Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja és ezen kötelezettségéről tájékoztatja a csoportjába tartozó rendszerfelhasználókat.

5.7    A megbízó hozzájárul, hogy www.networksystem.hu oldalon feltüntetésre kerüljön mint  „partner”  a megbízó által megadott logó vagy megnevezés megjelöléssel. Amennyiben valaki rákattint a partner résznél feltüntetett névre vagy logóra akkor a megbízó személyes networksystemes weboldalára fogja irányítani. Abban az esetben, ha a megbízó ehhez nem járul hozzá azt külön írásban kell jelezni a megbízottnak.

A Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a rendszer használata során tudomására jutott információt, ismeretet, időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére nem adja ki.

A Megbízott által kifejlesztett Network System rendszer a Megbízott szellemi terméke know-howja és a Megbízott tulajdonát képezi.

5.8      A rendszer átadása után a rendszerben történő kommunikációért, a weboldalon és hírlevelekben történő tartalmi változtatásokért, fénykép és videó cseréért azaz az ADMIN felületen keresztül történt módosításkért a megbízott semmilyen felelősséget nem vállal és nem tartozik.
A Megbízó vállal teljes felelősséget, hogy az általa üzemeltetett rendszer publikus oldalán lévő tartalmak, auto levelek, központi és privát emailek kommunikációja, a belső felületen feltöltött videók és írásos anyagok tartalma mindenben megfelel a törvényi előírásoknak és szabályoknak.

 5.9      A megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem rendelkezik kizárólagossági joggal, akkor az adott MLM rendszerből érkező másik megrendelés esetén a megbízott felhasználhatja azon grafikai, design elemek, strukturális kialakításokat és szöveges tartalmakat, amelyet megbízott a rendszer fejlesztésénél nála alkalmazott.

6.)       Jognyilatkozatok:

6.1.     Szerződő felek a Network System terméken minden olyan egyéni, eredeti jellegű elgondolást, ötletet, alkotást, módszert és találmányt értenek, amely a Megbízott szellemi tevékenységének eredményeként jött létre és bármely módon köthető a Megbízotthoz; így különösen a cégnév, márkanév, terméknév, cégembléma, márkaembléma, termék embléma, logó, kiadványban vagy reklámtevékenység során használt szlogen, a Megbízott arculatához tartozó formai elemek, designe megoldások, értékesítési, oktatási, marketing, logisztikai működési elvek, rendszerek, szoftverek és adatbázisok, prezentációk, előadások, oktatási- és rendezvény-anyagok, a rendszer felépítése és értékesítés menete stb.

6.2.     Névhasználat, know-how és szellemi termék védelme:

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Network System névhasználatára kizárólag a Megbízott jogosult. A Megbízó csak és kizárólag a Megbízott engedélyével és hozzájárulásával jogosult a Network System névhasználatára a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

A Megbízó a Megbízott által kifejlesztett  Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ezekkel összefüggő valamennyi információt, ismeretet időbeli korlát nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére ki nem adja.

Szerződő felek jelen szerződés tartalmát üzleti titokká minősítik, amelyet a felek időbeli korlátozás nélkül a szerződés megszűnését követően is kötelesek megőrizni.

Megbízó amennyiben jelen titoktartási kötelezettségét vagy a megbízott tulajdonát képező szellemi termékkel kapcsolatos a megbízási szerződésben meghatározott előírásokat megszegi, továbbá a Network System Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatában foglalt bármelyik titoktartási kötelezettségét szándékosan megszegi, úgy a Megbízó egyösszegű 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint kötbér megfizetésére és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Megbízó tájékoztatni köteles az általa megvásárolt és használatba vett csomaghoz regisztrált személyeket titoktartási, kötbérfizetési és kártérítési kötelezettségükről.   

A NS rendszerbe beregisztrált személyek ezeket a feltételeket az  üzletszabályzatban elfogadják.

A beregisztrált személyek amennyiben jelen titoktartási kötelezettségüket és a szellemi termékekkel kapcsolatos előírásokat megszegik szintén kötbér megfizetésére kötelesek, amelynek mértéke

5.000.000.-FT, azaz Ötmillió forint és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Szerződő felek a Network System know-howján valamennyi Megbízott által kifejlesztett és a Megbízó számára hozzáférhetővé tett vagyoni értékekkel bíró gazdasági, műszaki, szervezési vagy tudományos ismeretet, tapasztalatot, kezelési módszert, értékesítési vagy  ügyfélápolási módszert, szemléltetési vagy prezentációs technikát értik.       

7.)       Működtetési és üzemeltetési feladatok:

Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a Megbízó által megvásárolt Network System rendszer üzemeltetési és rendelkezésre állásának feladatait.

7.1.      Szerződő felek megállapodása alapján a Network System rendszer működését Megbízott a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a Megbízott a rendszert használók részére online ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít. A felhasználók részére a befizetett díjakról számlát állat ki.

7.2      A Network System rendelkezésre állása:

A Network System rendszert a Megbízott 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti.

A Dataplex által a szolgáltatott infrastruktúra tekintetében vállalt szolgáltatási szintek (SLA) a legszigorúbb iparági szabványoknak is eleget tesznek. A rendszert az éves szinten 99 %-os rendelkezésre állással nyújtott áramszolgáltatás és klimatizálás révén ügyfeleik kritikus rendszereinek a lehető legbiztonságosabb működési környezetet biztosítja.

Előre nem látható és a Megbízott terhére fel nem róható események miatt bekövetkezett üzemzavar vagy rendszer leállásáért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyenek például: vismajor esemény, a tárhely szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, internet megszakadás, szerver leállás. Hacker vagy túlterheléses támadás esetén. stb.

A rendszer-karbantartási műveletekről a Megbízott minimum 24 órával korábban köteles értesíteni rendszer-felhasználó partnereit.

7.3.     Szolgáltatás korlátozása:

 • a Megbízó és csoportjába tartozó regisztrált felhasználók az
 •  adatvédelmi előírásokat megsértették,
 • a Megbízó által képviselt MLM üzlet nem tartja be a hatályos törvényi és jogszabályi előírásokat,
 • a Megbízó által mind az igényfelmérőben közölt, vagy a későbbiekben módosítani kívánt adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok más szerzői jogokat sértenek.

8.)       Szerződésszegés:

8.1.     A Megbízó szerződésszegése:

 • jelen szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése,
 • versenytilalmi szabályok megszegése,
 • gazdasági, üzleti, jogi kötelezettségekre vonatkozó előírások megszegése,
 • a Network System know-howjára vonatkozó szabályok megsértése,
 • az adatvédelmi előírások súlyos megsértése,
 • bármely hatóság jogsértőnek minősítette a Megbízó által képviselt MLM-es üzletet.
 • a megbízó bármelyik kommunikációja sérti a törvényi előírásokat
 • a megbízó bármelyik kommunikációja valótlan tartalmú és megtévesztő, félrevezető állításokat tartalmaz
 • a megbízó kommunikációja a GVH (Gazdasági Verseny Hivatal) irányelveit és előírásait maximálisan be kell tartania. A megbízót terheli minden anyagi és erkölcsi felelőség egy GVH vizsgálat során.
 • Jelen szerződésben foglalt előírások be nem tartása

8.2.     Szerződésszegés esetén a Megbízott első lépésként írásbeli figyelmeztetést küld a megbízó ügyfél részére a szabálytalanságok megszüntetésére. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által adott 15 napos határidőben a törvényes működést nem állítja helyre, úgy a Megbízott jogosult jelen szerződést, valamint szolgáltatást azonnali hatállyal a Megbízóhoz intézett indokolt írásbeli nyilatkozattal megszüntetni.

A Megbízó által a szerződésszegéssel érintett tevékenység tovább folytatása esetén a Megbízott szintén azonnali hatállyal jogosult megszüntetni a Megbízó és a Megbízott között létrejött jogviszonyt.

A Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízottnak semminemű pénz-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik sem a Megbízó, sem pedig partnerei részére, beleértve a már megfizetett rendszerfejlesztési díjat, valamint a befizetett éves díjakat.

9.)     A szerződés felmondása:

Bármelyik fél 30 napos felmondási idővel kezdeményezheti a szerződés felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A felmondásnak a hónap végére kell esnie.

Amennyiben Megbízó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, úgy Megbízott jogosult jelen megbízási szerződés 8.) pontjában foglaltaknak megfelelően eljárni és azonnali hatállyal megszüntetni a Megbízó és Megbízott között létrejött jogviszonyt. A megbízási szerződés felmondása, illetve megszüntetése esetén a szolgáltatás a csatlakozott partnerek részére is megszüntetésre kerül.

Rendes felmondás esetén a kifizetett rendszer használati díj foglalónak minősülnek, azaz a rendszer használati díj abban az esetben sem jár vissza, ha 365 nap nem telt le.

10.)     Egyéb rendelkezések:       

10.1.   Az egyszer felmerülő rendszerfejlesztési díj foglalónak minősül. A Megbízó az online megrendeléssel egyidejűleg elismeri, hogy tisztában van a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályaival. Amennyiben a felek a szerződéstől elállnak, úgy a Megbízó az adott foglalót elveszíti, Megbízott pedig kétszeresen köteles azt visszaadni.

10.2.   A szerződés megszűnése esetén a foglaló a Megbízottnál felmerülő költségek fedezésére szolgál. 

10.3.   A felek részéről történő kapcsolattartás jelen szerződésben szereplő Megbízó és Megbízott feltüntetett személyek között áll fenn.

A kapcsolattartó személyében vagy bármely feltüntetett adatban bekövetkezett változást a felek kötelesek haladéktalanul a másik fél részére írásban bejelenteni. A változás a bejelentést közlését követő munkanaptól hatályos.  

Amennyiben bármelyik fél a kapcsolattartó személyében történő változást elmulasztja a másik féllel közölni, úgy annak jogkövetkezményeit viselni köteles.

10.4.   Szerződő felek közötti kapcsolattartás postai úton és e-mailben  történik, a másik fél részére írt postai küldeményeket átvétel hiányában az 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

10.5.   A megbízási szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével és írásban módosítható vagy egészíthető ki.   

10.6.   Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen megbízási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljes terjedelmükben jogutódjaikra is kiterjedő hatállyal bírnak.

10.7.   A szerződésből eredő esetleges jogvitáikat a felek elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően a jogvita eldöntésére alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, illetőleg a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

10.8.   A megbízási szerzésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

10.9.   A fenti megbízási szerződés csak jelen szerződésben feltüntetett mellékletekkel együtt érvényes, amelyek hiánytalanul átadásra kerültek Megbízó részére.

10.10. A megbízási szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenségét, hanem az érvénytelen rendelkezés kivételével a szerződés tovább él.

10.11 Megbízó  kijelenti, hogy a  rendszer értékesítési folyamatát , feltételeit, üzletszabályzatát megismerte és aláírásával egyidejűleg  elfogadta.

10.12. Megbízó kötelezettséget vállal, arra hogy a csoportjához tartozó  személyeket  tájékoztatja jelen szerződésben foglaltak előírásokról és feltételekről, ennek elmulasztása megbízó terhére esik.

10.13 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer átadása után 2 évig nem változtat a rendszer használati díjakon. Ezen időpont után (azaz a második évfordulókor) a megbízott a mindenkori infláció mértékével emelheti a rendszer használati díjat. Erről a változásról 30 nappal korábban emailben értesíti partnereit.

 

11.)     Adatvédelmi rendelkezések.       

11.1.   A megbízó az ADMIN felület kezelésére több személyt is kijelölhet. Az admin felülethez jogosultságot kizárólag a megbízott tud adni.
A megbízó és azon személyek, akik az ADMIN felületet kezelni fogják adatfeldolgozónak minősülnek.
Az ő feladatuk, hogy az átadott Network System rendszerbe beregisztráló, hírlevélre feliratkozó, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező, videótéka felületére belépő, webkonferenciára jelentkező és konzultációs időpontot kérő személyek által önkéntesen megadott adatait a networksystem aloldalán kezelje az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. Az adatfeldolgozók felelnek az adatvédelmi előírások betartásért és betartatásért az általuk használt Network System rendszerbe.
Az adatfeldolgozók személyes adatait és elérhetőségeit a Network System aloldalán kerülnek feltüntetésre.

11.2    Az adatfeldolgozók levelet tudnak küldeni a Network Systembe beregisztrált személyeknek, hírlevélre feliratkozóknak, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkezőknek, videótéka felületére belépő, webkonferenciára jelentkező és konzultációs időpontot kérő személyeknek. A levelek tartalmáért szintén ők vállalnak felelősséget.

11.3    Az átadott rendszerben a partnerek által megjelenő kommunikációért, blog bejegyzések, siker sztorik, személyes bemutatkozás tartalmának ellenőrzéséért és moderálásáért szintén az adatfeldolgozók felelnek. A nem megfelelő bejegyzéseket az adatfeldolgozók módosítani vagy törölni tudják.

11.4    A publikus oldal tartalmáért, auto és központi levelek kommunikációjáért az adatfeldolgozók felelnek. Minden megjelenő tartalomnak, kiküldött levélnek a törvényi és versenyhivatali előírásokat be kell tartani.

11.4    Az adatfeldolgozók a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják ki.

11.5    Az adatfeldolgozók a rendszert használó partnerekről statisztikai adatokat kapnak, amit bizalmasan kell kezelniük, harmadik személynek nem adható ki.

11.6    Az adatfeldolgozók maximálisan betartják a Network System adatvédelmi szabályzatában és nyilatkozatában szereplő előírásokat.

11.8    A megbízó jogosultsága lesz új adatfeldolgozók kijelölésére és megszüntetésére. Minden változást írásban kell jelezni a megbízottnak.
A Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal az átadott rendszerek tartalmáért és kommunikációjáért.

A megbízási szerződés az alábbi feltétellel jött létre.

Networker csomagok díjai

Standard    :      10 licensz              54.000 forint 

Fontos tények és információk.

A Network System nem egy weboldal, hanem egy teljeskörű online marketing rendszer, ami több rendszer összehangolásával készül el.
Itt minden egyes funkció egyénileg lett kifejlesztve

A rendszer fő elemei.

Elkapó oldalak. (landing pagek)
Publikus felület. (ez béta verzió)
Belső felület
ADMIN felület

 

ADMIN felület ismertetése.

A Network System egy dinamikus weboldal, ami azt jelenti, hogy a rendszer üzembehelyezése után bármikor tudsz a tartalmán, kinézetén változtatni és kapcsolatot tudsz tartani a partnereiddel és az érdeklődőkkel, egy speciálisan ADMIN felületen keresztül. Természetesen ehhez a felülethez csak az arra jogosult személyek tudnak csak belépni.

ADMIN felületen az alábbi dolgokat tudod megcsinálni.

 • Bármikor tudsz képet és videót cserélni az oldalon
 • Design elemeken tudsz változtatni
 • Animációkat tudsz beállítani, amivel látványossá tehetd a weboldalt.
 • Új szekciókat adhatsz hozzá vagy éppen törölheted, amire nincs szükséged
 • Weboldal szerkezetén és szekciók sorrendjén tudsz változtatni
 • A publikus és belső oldal tartalmát is meg tudod változtatni
 • Az automatikusan kiküldésre kerülő írásos anyagokat szerkesztheted
 • Korlátlan számú elkapóoldalt és Facebook posztot tudsz létrehozni
 • Folyamatosan kapcsolatot tudsz tartani a partnerekkel és érdeklődőkkel
 • Időzített akciókat és hírlevél küldést állíthatsz be
 • Popup ablakokat tudsz beállítani, külső és belső felületen egyaránt
 • Kimenő emailek szövegét saját igényeidnek megfelelően alakíthatod ki
 • Kérdőíved tartalmát szerkesztheted
 • A rendezvényekre való toborzást is saját elképzeléseidnek megfelelően állíthatod be
 • Saját logót tölthetsz fel
 • A Tudásbázisban feltett kérdésekre válaszokat írhatsz
 • Az oktatási rész strukturális és tartalmi részét a saját igényeidnek megfelelően alakíthatod ki
 • Facebook oldalt és YouTube csatornát tudsz oldaladhoz hozzárendelni
 • Online eseményeket, webkonferenciákat tudsz beállítani
 • Vezetői képzési anyagokat tudsz feltölteni
 • Képzési portál tartalmát a saját igényeidnek megfeleően tudod kialakítani

Az ADMIN felületet kezelő személynek alap szinten érteni kell a számítógép kezeléséhez.

Az ADMIN felület egy saját fejlesztésű teljeskörű weboldal szerkesztőt és egy saját levelező rendszert tartamaz.

Licensz szám.

A rendszer átadása után a csomaghoz tartozó licensz számú felhasználó díjmenetesen használhatja egy évig a rendszert.

A megbízó feladata, hogy jelezze a megbízott felé azon személyeket, akik díjmentesen használhatják a rendszert.

A használati idő beállítását minden esetben manuálisan a megbízott fogja megcsinálni.